• Увага! Актуальна інформація для вступників станом на 15.09.2023

    Актуальна інформація (на базі 9 класів) Наказ про зарахування №125 від 30.08.2023 Наказ про зарахування №100 від 31.07.2023 Рейтинговий список Лікувальна справа Рейтинговий список Сестринська справа Відомість співбесіди за 22.07.2023 (М-3) Відомість співбесіди за 22.07.2023 (Ф-3) Відомість співбесіди за 20.07.2023 Відомість співбесіди за 19.07.2023 Відомість співбесіди за 18.07.2023 Відомість співбесіди за 17.07.2023 Розклад співбесід (після 9 класів) Розклад співбесід після 9 класів (додатковий набір) Вступники допущенні до співбесіди (лікувальна справа 9 класів) Вступники допущенні до співбесіди (лікувальна справа 9 класів, додатковий набір) Вступники допущенні до співбесіди (сестрінська справа 9 класів) Вступники допущені до співбесіди (сестринська справа 9 класів, додатковий набір) Актуальна інформація (після 11 класів) Наказ про зарахування від 13.09.2023 №160…

  • Матеріали для підготовки вступника​ до співбесіди та вимоги до написання мотиваційного листа

    Українська мова Програма з української мови на основі базової середньої освіти (9 клас) Програма з української мови на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) Критерії оцінювання знань вступників (співбесіда з української мови) Перелік літератури для підготовки до вступних випробувань Вимоги до написання мотиваційного листа

  • ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ

    Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»): особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за…