• Актуальна інформація для вступників

    Актуальна інформація (на базі 9 класів) Покрокова етапність вступу на основі БЗО (9 класів) Актуальна інформація (після 11 класів) Покрокова етапність вступу на основі ПЗСО (11 класів) Протоколи приймальної комісії Протокол №1 Протокол №2 Протокол №3 Протокол №4 Протокол №5 Протокол №6

  • Матеріали для підготовки вступника​ до співбесіди та вимоги до написання мотиваційного листа

    Українська мова Програма з української мови на основі базової середньої освіти (9 клас) Програма з української мови на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) Критерії оцінювання знань вступників (співбесіда з української мови) Перелік літератури для підготовки до вступних випробувань   Вимоги до написання мотиваційного листа Вимоги до написання мотиваційного листа

  • ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ

    Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»): особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за…