Головна

18.02.2022 р. о 1000

25.03.2022 р. о 1000

29.04.2022 р. о 1000

27.05.2022 р. о 1000

УВАГА!!! Всі документи подаються вступником особисто.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року) (оригінал та ксерокопія);

військово-облікові документи (оригінал та ксерокопія);

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, і додаток до нього (оригінал та ксерокопія);

сертифікат(ти) зовнішнього незалежного оцінювання, отриманий(ні) у  2019, 2020, 2021 та 2022 р. (оригінал та ксерокопія);

документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

4 кольорових фотокартки (розміром 3х4 см);

ідентифікаційний код (ксерокопія);

медична довідка форми 086/о (оригінал та ксерокопія);

довідка про щеплення (оригінал та 2 ксерокопії);

ксерокопія паспорту батьків (для неповнолітніх вступників)

папка на зав`язках, 2 зошита (один в лінійку, один в клітинку), 5 аркушів паперу формату А-4 (для друку заяв та бланкової документації), 3 конверти з марками по Україні;

інші документи та їх копії, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством України у строки, визначені для прийому документів.